Om TBE

TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och liknande, och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Följande grupper rekommenderas vaccination

Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. TBE-vaccin till barn kan ges från 1 års ålder och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn.

Vaccination mot TBE sker på distriktssköterskornas öppna mottagning mellan kl 9.00-10.00 eller vid andra besök hos sköterska eller läkare.

Hälsodeklaration

Skriv ut, fyll i, tag med dig om det är förstagångsvaccination.

• Halsodeklaration influensa – Barn
• Halsodeklaration influensa – Vuxen