• Du kan kontrollera dina provsvar själv genom att logga in på 1177.se och titta under:
    • Övriga tjänster–>Journaltjänster–>Journalen–>Provsvar
  • Om du har frågor kan du ringa på telefontid för en mycket kortfattad rådgivning.
  • Om du vet att du har många frågor uppmanar vi dig att boka ett videobesök för att ha tid avsatt för en genomgång.