Ny telefonväxel och nya telefonnummer

Vi har förstått att det är svårt att komma fram på telefon.

Kvartersakuten Serafen är en av få vårdcentraler där man kan ringa direkt och rådgöra med sin husläkare. Det är många som gör det och senaste tiden har vi helt enkelt inte haft kapacitet att svara på alla samtal. Eftersom vi vill erbjuda hög tillgänglighet (korta väntetider, drop-in när det är bråttom och direkt kontakt mellan doktor och patient) så vill vi ha kvar telefontiderna. Vi kommer dock behöva göra förändringar.

Vi planerar därför att i början av våren införa en ny automatiserad telefonväxel. Man ska fortfarande kunna ringa direkt till sin husläkare på telefontiden men man kommer behöva slå ett nytt direktnummer. Det  kommer inte gå att ringa via växel men det kommer finnas hänvisning. Vi planerar att informera på webbsidan om vilka läkare som svarar i telefon och tar emot på drop-in olika dagar. Vi tror att detta skall öka kapaciteten något men det kommer inte räcka hela vägen. Därför ber vi alla våra patienter att bara ringa för de ärenden där man verkligen behöver prata kortfattat med sin husläkare – till exempel när man vill rådgöra om ifall man ska söka eller avvakta eller om man har frågor om en behandling. 

För andra ärenden hänvisar vi till huvudsakligen till 1177.se:

  • Behöver du recept? – Logga in på 1177.se och välj “Förnya recept”
  • Vill du träffa din läkare men det är inte akut? – Logga in på 1177.se och välj “Beställ tid”
  • Vill du veta ett provsvar? – Logga in på 1177.se och se dina provsvar själv under “Journaltjänster”
  • Har du flera frågor angående din behandling eller vill gå igenom provsvar i detalj? – Logga in på 1177.se och välj “Beställ tid”

 

Och så ber vi alla våra patienter ha tålamod medan vi genomför dessa förändringar.