Om vaccination mot pneumokockinfektion

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kallas invasiva och kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Det är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta (barn under två år) och äldsta individerna (över 65 år).

När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (till exempel i anslutning till influensa) är det i regel pneumokocker som är orsaken. Pneumokockinfektioner är vanligtvis lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av infektionen.

Barn vaccineras numera mot pneumokocker som del av barnvaccinationsprogrammet

Följande grupper rekommenderas vaccination

• Personer 65 år eller äldre
• Vuxna med sjukdomar och tillstånd som ger högre risk för allvarlig pneumokockinfektion

Vaccination mot influensa och lunginflammation kan inte tidbokas

• I början av influensasäsongen har vi extra vaccinationsmottagning för influensa- och pneumokockvaccin med drop-in onsdagar och torsdagar 13:30-15:00. Detta gäller från onsdag 10 november till och med torsdag 16 december.

Observera! Vaccination under influensasäsongen 2021/2022 pågår mellan den 10:e november och den 28:e februari!

Hälsodeklaration

Skriv ut, fyll i, tag med dig om det är förstagångsvaccination.

• Halsodeklaration influensa – Barn
• Halsodeklaration influensa – Vuxen