Kvartersakuten Serafen lanserar ny webbsida!

Vi har utvecklat en ny webbsida som nu ersätter den gamla. Vi hoppas att den på ett lättbegripligt och översiktligt sätt ska ge våra patienter information om hur de kan kontakta oss. Den är också anpassad för mobila plattformar på ett sätt som den gamla webbsidan inte var.

Samtidigt genomför vi flera ändringar som en anpassning landstingets önskemål och den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018 och då ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Från och med nu kommer vi att i första hand använda 1177 Vårdguiden för den kommunikation som tidigare skett per e-post. Om du inte redan har registrerat dig på 1177, läs här för hur du skall göra. Därefter kan du använda 1177.se för att till exempel önska tid för läkarbesök eller receptförnyelse.