Om hepatit

Hepatit A orsakas av ett virus som sprids främst via avloppsförorenat vatten, livsmedel och injektionsmissbruk. Sjukdomen drabbar endast människan och förekommer allmänt i länder med dålig dricksvattenhygien. De senaste åren har cirka 60-100 fall rapporterats i Sverige, av dem har upp till 50 procent varit inhemskt smittade.

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids via blod eller sexuell kontakt. Smittämnet är globalt mycket spritt. I vissa delar av Afrika och Asien är 10–20 procent av befolkningen smittad, och även smittsam gentemot sin omgivning.

Följande grupper rekommenderas vaccination

Hepatit A och B-vaccinering rekommenderas för resor utanför Europa, men epidemiutbrott förekommer även i västvärlden.

Vaccination rekommenderas också till personer i grupper med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B.

Boka tid till din husläkare för samråd om vaccination mot hepatit.

Hälsodeklaration

Skriv ut, fyll i, tag med dig om det är förstagångsvaccination.

• Halsodeklaration influensa – Barn
• Halsodeklaration influensa – Vuxen