Enstaka doser vaccin mot säsongsinfluensa finns kvar!

Om du tillhör en riskgrupp:

  • Personer 65 år eller äldre
  • Gravida efter graviditetsvecka 16

eller vuxna med:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Så kan du ringa en distrikssköterska på telefontid 08:00 – 08:45, de flesta vardagar och boka tid för vaccination!

Gäller tills doserna tar slut eller tills vi får in mer!