Information om Covid-vaccin dos 3

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuds nu en tredje dos Covid-vaccin till följande grupper:

 • Personer som bor på ett särskilt boende
 • Personer som har hemtjänst eller hemsjukvård
 • Personer som är 65+ (födda 1956 eller tidigare)

Tidigast fem månader efter den andra dosen kan du ta den tredje dosen covid-vaccin.

Endast Pfizer används vid dos tre, oavsett vilket vaccin du har fått tidigare.

Personer som bor på ett särskilt boende kommer bli vaccinerade på boendet.

Personer som har hemsjukvård kommer att kontaktas av sin vårdcentral och erbjudas vaccin.

Från och med måndag 4 oktober kan personer som är 65+ (födda 1956 eller tidigare) boka en tredje dos vaccin via appen Alltid öppet eller via telefonbokningen, telefonnummer 08–428 429 30, 8–19 mån-sön. Det går också att vända sig till de vaccinationsmottagningar som har drop-in. Från vecka 42 kommer det vara möjligt att kontakta sin vårdcentral för att boka tid.

De som är under 65 år (födda 1957 eller senare) och har hemtjänst kommer också att erbjudas en tredje dos. Dessa personer kommer att få ett brev hemskickat som ska tas med vid vaccinationstillfället för att visa att personen tillhör en prioriterad grupp. Denna grupp kommer inte att kunna använda appen Alltid öppet eller telefonbokningen utan får vända sig till en vaccinationsmottagning som erbjuder drop-in. Från och med vecka 42 kommer dessa personer även att kunna vända sig till sin vårdcentral för att boka en tid för den tredje dosen.

 

 

Nu pågår vaccination på vårdcentralen av de patienter som ingår i fas 3. Om du ingår i någon av följande riskgrupper och inte redan kallats råds du själv kontakta vårdcentralen för att boka tid.

 • Personer i åldern 18–59 år, inklusive gravida, med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan) samt gravida som är över 35 år eller har ett BMI över 30.
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Om du tillhör någon av dessa grupper vänligen kontakta vårdcentralen för att boka tid för vaccination. Är du född 2005 eller tidigare råds du istället boka tid via Alltid Öppet. Även de som får vaccinationsdos 1 via vårdcentralen efter 10 maj kommer att få uppföljande dos 2 via vaccinationsmottagningarna. Ett sms skickas ut när det är dags att boka dos 2. Tid mellan dos 1 och dos 2

Vilket vaccin kommer att erbjudas?

Folkhälsomyndigheten avråder från Astra Zenecas vaccin till de som är yngre än 65 år. De som är 18-59 och ingår i riskgrupp erbjuds således Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty. De som är 65 år och äldre erbjuds i första hand Astra Zenecas vaccin Vaxzevria. Det finns ingen möjlighet att tillgodose önskemål om att ta in andra vaccin. Information från Läkemedelsverket om coronavaccin

Hur mycket vaccin kommer i vardera leverans?

Hur många doser som levereras till vårdcentralerna bestäms centralt. Vi kan alltså inte påverka hur många doser vi kommer att få. Vi släpper löpande nya tider till vaccination.

Mer information

Vaccination mot covid-19 senaste information från 1177

Folkhälsomyndigheten – rekommendationer om prioritetsordning

Information om Covid-vaccin dos 3

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuds nu en tredje dos Covid-vaccin till följande grupper:

 • Personer som bor på ett särskilt boende
 • Personer som har hemtjänst eller hemsjukvård
 • Personer som är 65+ (födda 1956 eller tidigare)

Tidigast sex månader efter den andra dosen kan du ta den tredje dosen covid-vaccin.

Endast Pfizer används vid dos tre, oavsett vilket vaccin du har fått tidigare.

Personer som bor på ett särskilt boende kommer bli vaccinerade på boendet.

Personer som har hemsjukvård kommer att kontaktas av sin vårdcentral och erbjudas vaccin.

Från och med måndag 4 oktober kan personer som är 65+ (födda 1956 eller tidigare) boka en tredje dos vaccin via appen Alltid öppet eller via telefonbokningen, telefonnummer 08–428 429 30, 8–19 mån-sön. Det går också att vända sig till de vaccinationsmottagningar som har drop-in. Från vecka 42 kommer det vara möjligt att kontakta sin vårdcentral för att boka tid.

De som är under 65 år (födda 1957 eller senare) och har hemtjänst kommer också att erbjudas en tredje dos. Dessa personer kommer att få ett brev hemskickat som ska tas med vid vaccinationstillfället för att visa att personen tillhör en prioriterad grupp. Denna grupp kommer inte att kunna använda appen Alltid öppet eller telefonbokningen utan får vända sig till en vaccinationsmottagning som erbjuder drop-in. Från och med vecka 42 kommer dessa personer även att kunna vända sig till sin vårdcentral för att boka en tid för den tredje dosen.

 

Nu pågår allmänhetens vaccination i Region Stockholm 

Är du född 2005 eller tidigare?

Du ska boka tid för vaccination på någon av länets vaccinationsmottagningar. Du bokar via Appen Alltid öppet. Du ser adressen på mottagningarna då du loggat in. Många av dem har helgöppet.

Du som inte kan boka digitalt kan även boka tid via telefon 08–428 429 30, klockan 8 – 19, alla dagar.

När kan jag boka dos 2?

Efter dos 1 ska dos 2 bokas via Alltid Öppet, du kommer att få ett sms när det är din tur att boka. Tid mellan dos 1 och dos 2

Har du genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation eller genomgår dialys?

Du kallas av Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Även de du bor med kan få möjlighet till vaccination via dem.

Vaccination mot covid-19 senaste information från 1177

Sidan uppdaterades senast 8 oktober 2021