Vi får för tillfället mycket frågor om coronaviruset och hoppas kunna besvara era frågor om vaccin här. Vi har ännu inte fått tillgång till coronavaccin men kommer att uppdatera denna sida löpande så snart vi vet mer.

Vem erbjuds vaccination först?

I enlighet med Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten så kommer vaccination mot covid-19 erbjudas i fyra faser. Folkhälsomyndigheten – rekommendationer om prioritetsordning I den första fasen vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre, har hemsjukvård eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. I den andra fasen rekommenderas vaccination av:

  • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
  • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
  • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
  • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
  • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

När startar vaccinationen?

För närvarande vaccineras vårdcentralens patienter som ingår i fas 1. Dessa personer kontaktas av sin distriktssköterska på vårdcentralen och behöver inte själva kontakta vårdcentralen för en tid. Då samtliga i fas 1 är vaccinerade påbörjas vaccination av patienter som ingår i fas 2. Vi förväntar oss i dagsläget att vaccinationsfas 2 kommer kunna börja om ca tre veckor.

Hur bokar jag tid för vaccination?

De som ingår i fas 1 kommer att kallas av vårdcentralen. De som ingår i fas 2 kommer att få boka tider för vaccination själva. Vi kan tyvärr inte erbjuda någon väntelista. När personer som ingår i fas 2 ska vaccineras kommer vi att erbjuda bokningsbara vaccinationstider via 1177. Länk kommer då till bokningssystemet här. De som är äldre och inte har möjlighet boka via 1177 kommer även att kunna kontakta oss via telefon på nummer som kommer att stå här.

När börjar vaccinationen för min grupp?

Vaccination av patienter i fas 1 påbörjades vecka 8. Initialt förväntades personer i fas 2 kunna påbörja vaccination i slutet av februari men på grund av förseningar i leveranser kommer patienter som ingår i fas 2 mest sannolikt kunna erbjudas vaccination först om ca tre veckor.

Hur mycket vaccin kommer i vardera leverans?

Hur många doser som levereras till vårdcentralerna bestäms centralt. Dessa fördelas till vårdcentralerna så att det blir så rättvist som möjligt i förhållande till hur många patienter på vardera vårdcentral som behöver vaccineras i de tidiga faserna. Vi kan alltså inte påverka hur många doser vi kommer att få.

Vilket vaccin kommer att erbjudas?

Vaccinet som erbjuds är Comirnaty från tillverkaren Pfizer/BioNTech. Det finns ingen möjlighet att tillgodose önskemål om att ta in andra vaccin. Information från Läkemedelsverket om coronavaccin

Mer information

Vaccination mot covid-19 senaste information från 1177

Region Stockholm – vaccination mot covid-19 är inledd

                         Sidan uppdaterades senast 26 februari 2021