Vaccin mot Preparat Injektionspris
Bältros Zostavax 1450:-
Difteri Vaccin mot difteri 260:-
Difteri, påfyllnad med tetanus Vaccin mot difteri och tetanus (diTe) 260:-
Difteri, påfyllnad med tetanus och kikhosta Boostrix 380:-
Difteri, påfyllnad med tetanus, kikhosta och polio BoostrixPolio 420:-
Fästingburen virusencefalit, TBE FSME Encepur vuxen
barn -12år
330:-
300:-
Gula febern Stamaril 340:-
Gulsot, hepatit A Havrix – barn 400:-
Gulsot, hepatit A Havrix – vuxen 440:-
Gulsot, hepatit A+B Twinrix – barn 420:-
Gulsot, hepatit A+B Twinrix – vuxen 540:-
Gulsot, hepatit B Engerix-B 360:-
Humant papillomvirus,
HPV
Gardasil 1350:-
Influensa Säsongens
influensavaccin
Gratis för ålderspensionär samt riskgruppspatient
Övriga 200:-
Japansk B-encefalit Ixiaro 1000:-
Kikhosta, påfyllnad med difteri, tetanus Boostrix 380:-
Kikhosta, påfyllnad med difteri, tetanus och polio Boostrix polio 420:-
Kolera Dukoral 230:- /en dos
450:- / två doser
Kondylom se HP-virus
Livmoderhalscancer se HP-virus
Lunginflammation se Pneumokockinfektioner
Malariaprofylax Recept 150:-
Meningokockinfektion Menveo 600:-
Mässling, påssjuka och röda hund Priorix 260:-
Pneumokockinfektioner Pneumo 23 vuxna
Pneumovax
Gratis för ålderspensionär samt riskgruppspatient
Övriga 290:-
Pneumokokkinfektioner Prevenar 795:-
Polio Vaccin mot polio 230:-
Polio, påfyllnad med tetanus, kikhosta, difteri Boostrix Polio 420:-
Rabies Rabies Imovax 850:-
Röda hund Rudivax 790:-
Stelkramp / Tetanus Vaccin mot tetanus 230:-
Stelkramp och difteri Vaccin mot difteri och tetanus (diTe) 260:-
Stelkramp, påfyllnad med difteri, kikhosta Boostrix 380:-
TBE FSME Encepur vuxen
barn -12år
330:-
300:-
Tuberkulos BCG-vaccin 240:-
Tuberkulos PPD-test 260:-
Tyfoid Typhium 320:-
Vattkoppor Varilrix 570:-