Utbildningscentrum
Serafen medverkar i utbildning av undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, samt läkare under grundutbildningens olika stadier, AT-tjänstgöring och specialistutbildning.

Vi medverkar i kliniska prövningar.