Provtagning

Serafens laboratorium är en del av Karolinska Universitetssjukhusets
kem lab. Här tas prover för lokala analyser med svar omgående men
också prover som skickas till sjukhus för vidare analyser.

Provtagning kan ske alla helgfria vardagar.
Ingen tidsbeställning behövs utom vid belastningsundersökningar.
Medtag legitimation.

 
* Serafen
Hantverkargatan 2 d, gatuplan
112 83 Stockholm
Telefon 672 41 03

Öppettider:
Måndag-torsdag 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00.

 
Du kan också lämna prov vid ett annat närvårdslaboratorium än Serafen,
förutsatt att det tillhör Karolinskas Universitetssjukhusets kem lab.
Från andra laboratorier än Karolinska sker ingen elektronisk överföring till oss.

Provtagningsenheter

Information inför provtagning

Punktionsmottagning

Blodprovtagning på barn