Leg. sjuksköterska Minna Porrassalmi

08-672 39 81

08-654 50 55

Tid enligt överenskommelse.

Minna är mottagningssköterska och ger service på mottagningen.
Lungfunktionsundersökning, spirometri och hörseltest, audiogram utför Minna.