Jourmottagning – Sabbatsberg Husläkarjour
När du behöver läkare akut och Kvartersakuten Serafen är stängd vänder du dig kvällar
kl. 17.00-22.00 och helger kl. 8.00-22.00 till Sabbatsberg Husläkarjour, Dalagatan 9.
Ring alltid mottagningen före besök!

Sabbatsberg Husläkarjour
Dalagatan 9
Sabbatsbergs sjukhus
08-672 39 90

Öppettider
Vardagar 17.00 – 22.00
Lördag, söndag och helgdagar 08.00 – 22.00

Mellan klockan 22.00 och 08.00 hänvisar vi till vårdguiden.
www.1177.se
Telefon 1177

Vid allvarlig skada eller sjukdom eller vid andningssvårigheter och svår bröstsmärta: Ring 112