Närakuten Sabbatsberg
När du behöver läkare akut och Kvartersakuten Serafen är stängd vänder du dig kvällar
kl. 17.00-22.00 och helger kl. 8.00-22.00 till Närakuten Sabbatsberg, Dalagatan 9.
Ring alltid mottagningen före besök!

Telefon Närakuten 672 39 90

Närakuten (www.narakutensabbatsberg.se)

Mellan klockan 22.00 och 08.00 hänvisar vi till vårdguiden.

Vårdguiden (www.1177.se)

Telefon 1177

Vid allvarlig skada eller sjukdom eller vid andningssvårigheter och svår bröstsmärta: Ring 112